Reglement van Erotiek.RuilAlles.nl, Chatten/shoutbox

1. Definities

1.1 Chat(ten):
Een interactieve en digitale manier om direct (live) met andere mensen te praten/discussiŽren.

1.2 Shoutbox:
Een interactieve en digitale manier om (korte) berichten op een website te plaatsen.

2. Algemeen

2.1 Gebruikersnaam:
Kies een "normale" gebruikersnaam.
Gebruikersnamen welke schuttingtaal en/of discriminerende taal bevatten zijn niet toegestaan.

2.2 Teksten:
- Het is niet toegestaan vreemde teken-, zins opmaak te gebruiken.
Voorbeelden van vreemde teken-, zins opmaak zijn "VEEL HOOFDLETTERS" (in het dagelijks leven zou dit als schreeuwen worden beschouwd),
"HoOfDlEtTeRs eN KlEiNe LetTerS", "veel uitroeptekens!!!!!", tekstafbeeldingen, ea..

- Illegaal of niet-toegelaten gebruik van de site zoals het verzamelen van gebruikersnamen en/of emailadressen van chatters voor commerciŽle doeleinden (spamming).

- Erotiek.RuilAlles.nl houdt zich het recht voor inhouden, boodschappen, fluisterberichten, fotoís of profielen te wijzigen of te verwijderen als die inhouden, boodschappen,Ö indruisen tegen deze overeenkomst; beledigend of illegaal zijn of andere chatters zouden kunnen schaden of bedreigen.

Voorbeelden van ontoelaatbaar gedrag (zonder te streven naar volledigheid):

- Uitspraken doen die suggereren dat ze van Erotiek.RuilAlles.nl afkomstig zijn.

- Uitspraken doen die aanzetten tot racisme, vooroordelen, haat of het fysiek schaden van groepen of individuen.

- Individuen pesten en andere leden aanzetten hetzelfde te doen.

- Het doorgeven van junk mail, kettingbrieven en spam.

- Het doorgeven van informatie waarvan je weet dat ze onwaar of misleidend is.

- Bedreigende, grove, obscene of lasterlijke uitlatingen doen.

- In verband met werk dat door auteursrechten is beschermd (software, muziek, ...): aanzetten tot het illegaal kopiŽren, doorgeven van links naar illegale kopieŽn, leveren van illegale kopieŽn, geven van informatie om kopiebeveiligingen te omzeilen.

- Het opgeven van links naar informatie die beperkt toegankelijke of alleen toegankelijk is via een wachtwoord.

- Het opgeven van links naar verborgen paginaís of beeldmateriaal (dus niet bereikbaar via een toegankelijke pagina).

- Elke vorm van rechtstreeks of onrechtstreeks verzamelen van persoonlijke informatie van mensen jonger dan 18.

- Het geven van instructies voor illegale activiteiten zoals het maken of kopen van illegale handelingen (bijvoorbeeld wapens).

- Inbreuken op de privacy, of het verkrijgen of maken van computervirussen.

- Het verzamelen van wachtwoorden of persoonlijke identificatiegegevens voor commerciŽle of illegale doeleinden.

- CommerciŽle en/of sales-activiteiten uitbouwen via de site (bijvoorbeeld wedstrijden, loterijen, reclame, piramidesystemen),
zonder eerst schriftelijk toelating te vragen aan de webmaster van Erotiek.RuilAlles.nl.

3. Vragen/Klachten:
Voor vragen/klachten over de chat kun je terecht bij de chat "Admin" (herkenbaar aan het uitroepteken Admin voor de gebruikersnaam),
indien het een klacht, over een "Admin" betreft kun je terecht bij de webmaster van Erotiek.RuilAlles.nl,
Overige vragen en/of informatie kunnen hier ook doorgegeven worden.
Wil je "Admin" worden bij de Erotiek.RuilAlles.nl chat, kun je een aanvraag indienen bij de webmaster van Erotiek.RuilAlles.nl.

3.1 Conflicten tussen chatters:
Je bent zelf verantwoordelijk voor de interactie met andere chatters.
Erotiek.RuilAlles.nl houdt zich het recht voor, maar is niet verplicht, te modereren bij geschillen tussen chatters.

4 Zover niet genoemd gelden voor de Erotiek.RuilAlles.nl chat ook de Algemene voorwaarden van Erotiek.RuilAlles.nl.

Klik hier voor de Algemene voorwaarden van Erotiek.RuilAlles.nl.

5. Algemeen voorbehoud
Erotiek.RuilAlles.nl houdt zich het recht om aanpassingen te maken in dit opgestelde Reglement, bij gebruik van de Erotiek.RuilAlles.nl chat/shoutbox,
gaat men accoord met deze aanpassingen, het is te adviseren om regelmatig het Reglement door te nemen.

Sluit dit venster

Copyright © Erotiek.RuilAlles.nl, Alle rechten voorbehouden.